Ontwerp herinrichting bedrijventerrein Louterbloemen

Het bedrijventerrein wordt flink onder handen genomen: Onder deze link treft u een schets van het toekomstig beeld van het terrein. 

 

Voor de fasering van onze werkzaamheden kunt u terug naar 'projectinformatie', of klikt u op deze link (NB.: de tekening is vrij groot! Downloaden kan even duren). Onze werkzaamheden zullen aanvangen op 30 januari 2017. Voorafgaand aan elke fase wordt u door de omgevingsmanager ingelicht over de planning.

 

Om u op de hoogte te houden van de verkeersomleidingen, kunt u bij ontwerp (de huidige painga waar u zich bevindt) de actuele faseringen met de daarbij behorende omleidingen downloaden. 

 

Omleidingen & Faseringen:

Momenteel zijn er geen omleidingen van kracht.