Ontwerp herinrichting bedrijventerrein Louterbloemen

Het bedrijventerrein wordt flink onder handen genomen: Onder deze link treft u een schets van het toekomstig beeld van het terrein. 

 

Voor de fasering van onze werkzaamheden kunt u terug naar 'projectinformatie'. Onze werkzaamheden zullen aanvangen op 5 maart 2018. 

Om u op de hoogte te houden van de verkeersomleidingen, kunt u bij ontwerp (de huidige pagina waar u zich bevindt) de actuele faseringen met de daarbij behorende omleidingen downloaden. 

 

Omleidingen & Faseringen:

Tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijke verkeersinstallatie geplaatst. Houd erg in uw snelheid en let goed op de borden. Zie LINK voor meer informatie.

Tijdens de volgende fase (Fase 1b) zal er niet veel veranderen. Volgen daar voor de LINK zoals hier staat. LET OP: een deel van de Nijverheidstraat is tijdelijke alleen voor bestemmingsverkeer.