Projectinformatie herinrichting bedrijventerrein Louterbloemen

Revitalisering bedrijventerrein Louterbloemen te Dordrecht

Met onderhandse aanbesteding heeft Verheij de economisch meest aantrekkelijke aanbieding gemaakt voor het herinrichten van het bedrijventerrein. Eind 2016 is de opdracht verstrekt en begin 2017 wordt gestart met de werkzaamheden. Het project is opgedeeld is fases waarvan u op deze site de tekeningen kunt terugvinden. 

Om u een indruk te geven van het project en de wijze waarop we dit project voor u als stakeholder zo prettig mogelijk willen laten verlopen, willen we u op deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien.

Wat houdt het project in?

Het bedrijventerrein Louterbloemen is toe aan een opfrisbeurt en her-inrichting om te voldoen aan de tijd van nu: genoeg parkeergelegenheid, een frisse uitstraling en een nette groenvoorziening. 

In de uitvoeringsperiode van begin 2017 tot eind 2017 zal Verheij werkzaamheden uitvoeren. Een greep uit deze werkzaamheden:

  • het opbreken van verhardingselementen (asfalt, elementverharding en kantopsluitingen);
  • verwijderen van trottoir- en straatkolken alsmede de leidingen. Deze worden later tesamen met het hemelwaterriool weer terug aangebracht);
  • reinigen van bestaande riolering;
  • aanbrengen funderingslagen, asfaltverharding, kantopsluitingen en elementenverhardingen, als mede markeringen en bebording;
  • aanbrengen van straatmeubilair en (ver)plaatsen van inrichtingselementen.

Verkeersmaatregelen

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden waarnodig borden geplaatst. Deze worden per fase verplaatst en aangepast. Onder 'Ontwerp' worden de omleidingen voor u op een tekening weergegeven.

Onder deze link staan de fases van het project weergegeven op een overzichtstekening van het bedrijventerrein (NB: het is een groot document. Downloaden hiervan kan even duren).

Houdt u de projectsite en uw mail in de gaten voor de meest up-to-date informatie? Indien u vragen, opmerkingen, klachten of complimenten heeft, klikt u dan naar contact en geef het aan ons door!