Projectinformatie herinrichting bedrijventerrein Louterbloemen

Revitalisering bedrijventerrein Louterbloemen te Dordrecht

Met onderhandse aanbesteding heeft Verheij Infra de economisch meest aantrekkelijke aanbieding gemaakt voor het herinrichten van het bedrijventerrein. Het project is opgedeeld is fases, waarvan enkel de ingang van het bedrijventerrein nog moet worden uitgevoerd.  

Om u een indruk te geven van het project en de wijze waarop we dit project voor u als stakeholder zo prettig mogelijk willen laten verlopen, willen we u op deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien.

Wat houdt het project in?

Het bedrijventerrein Louterbloemen is toe aan een opfrisbeurt. Met de her-inrichting wil onze opdrachtgever meer parkeergelegenheid, een frisse uitstraling en een nette groenvoorziening realiseren. 

In 2017 heeft Verheij Infra het grootste gedeelte van het terrein onder handen genomen. Nu rest enkel het gebied rond de ingang nog. Hier gaan we de komende periode aan werken (vanaf week 7/8 tot ca. week 17 - 2018). Een greep uit deze werkzaamheden:

  • het opbreken van verhardingselementen (asfalt, elementverharding en kantopsluitingen);
  • verwijderen van trottoir- en straatkolken alsmede de leidingen. Deze worden later tesamen met het hemelwaterriool weer terug aangebracht);
  • reinigen van bestaande riolering;
  • aanbrengen funderingslagen, asfaltverharding, kantopsluitingen en elementenverhardingen, als mede markeringen en bebording;
  • aanbrengen van straatmeubilair en (ver)plaatsen van inrichtingselementen.

Verkeersmaatregelen

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden waarnodig borden geplaatst en een verkeersregelinstallatie welke de buitenwerking gestelde verkeerslichten tijdelijk overnemen. 

Onder deze link staat fase 1b van het project weergegeven op een overzichtstekening van het bedrijventerrein. Onder deze link staat de omleiding voor de laatste fase, fase 2.

Houdt u de projectsite en uw mail in de gaten voor de meest up-to-date informatie? Indien u vragen, opmerkingen, klachten of complimenten heeft, klikt u dan naar contact en geef het aan ons door!